اگر فردی اقدام به جعل کارت پایان خدمتش کند مجرم به حساب می‌آید.

همه ما با جرم جعل آشنا هستیم و می‌دانیم که چه مجازاتی دارد؛ جرم جعل زمانی محقق می‌شود که فرد  نوشته، سند، مهر و  امضا شخص دیگری را به نام خودش بزنند و با خراشیدن دست بردن یا قلم زدن در سند اقدام به تقلب کند.

به طور کلی جعل در تمام اسناد ممکن است رخ دهد و هر فردی که سندی را جعل کند مجرم به حساب می‌آید؛ در این جرم قصد، فرید یا ضرر رساندن به دیگران را دارد و با دروغ پراکنی می‌خواهد سندی را جای سند واقعی نشان دهد.

جعل سند ممکن است در کارت پایان خدمت هم انجام شود یعنی فردی کارت پایان خدمت خود را جعل کند و به گونه‌ای نشان دهد که انگار خدمت سربازی را انجام داده در حالیکه او اصلا به سربازی نرفته و معافیت نداشته و تنها کارت پایان خدمت را جعل کرده است.

مجازات جرم جعل چیست؟

گاهی اوقات افراد برای دریافت معافیت گواهی  پزشکی را جعل می‌کنند بر این اساس اگر جعل کننده خود فرد یا جاعل باشد مجازات آنان بر طبق ماده ۵۳۸ است  به این صورت که  اگر هر کس شخصاً برای معافیت خود از خدمت اقدام به جعل کند یا توسط شخص دیگری برای فرار از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تا یکسال یا به سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

اگر پزشک مدرک یا تصدیق نامه خلاف واقع به دیگری بدهد طبق ماده ۵۳۹ مجازات می‌شود. به این صورت که اگر پزشک یا طبیب تصدیق نامه بر خلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضائی دهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و هر گاه تصدیق نامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه گیرنده محکوم می‌شود.

لازم به ذکر است که اگر پزشک برای دادن مدرک خلاف واقع از فرد وجه یا پولی گرفته باشد باید آن مال را به عنوان جریمه پرداخت کند و هم به مجازات جعل کننده و هم مجازات رشوه گیرنده محکوم می‌شود.