مدیر کل تعزیرات حکومتی استان فارس از جریمه ۲ میلیاردی برای فروش بتن تقلبی در این استان خبر داد.

علی مبشری گفت: با مراجعه یکی از شهروندان به تعزیرات حکومتی و شکایت از یک واحد تولید بتن آماده، پرونده‌ای جهت پیگیری شکایت این شهروند در شعبه ششم تعزیرات حکومتی فارس تشکیل شد.

وی ادامه داد: شاکی در شکایت خود ادعا کرده بود که مقادیر زیادی بتن آماده را از یک واحد تولید بتن خریداری کرده که به علت مرغوب نبودن بتن‌ها، متحمل خسارات فراوانی شده است.

مبشری از ارجاع موضوع به کارشناسی خبر داد و افزود: طی آزمایشات انجام شده بر روی نمونه بتن‌ها، مشخص شد که به علت عدم رعایت موازین استاندارد در تولید آن‌ها، بتن‌های تولیدی کیفیت و استحکام لازم را ندارد و از این بابت واحد تولیدی تخلف کرده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس با توجه به محرز شدن تخلف کارگاه تولیدی اضافه کرد: نهایتا شعبه رسیدگی کننده حکم به استرداد مبلغ ۳۸۰ ملیون ریال در حق شاکی و جریمه یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریالی مسئول واحد تولیدی به علت تولید بتن تقلبی صادر کرد.