سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی استان خراسان رضوی از جریمه ۳۴ میلیاردی برای پرونده پوشاک خارجی قاچاق خبر داد.
سیدمرتضی مدنی فدکی گفت: بازرسین سازمان صنعت، معدن و تجارت در اجرای طرح ساماندهی پوشاک برند، مقادیری پوشاک خارجی از متخلفین کشف و پرونده به شعبه هشتم تعزیرات حکومتی مشهد ارجاع و مورد رسیدگی قرار گرفت.
سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی استان خراسان رضوی افزود: پس از بررسی و استعلامات انجام شده، تمامی کالا‌ها فاقد شناسه کالا و قاچاق بوده و در نهایت متخلفین محکوم  به ضبط کالا و پرداخت مبلغ ۳۴ میلیارد و ۶۱۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.