مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس از جریمه ۳ میلیارد ریالی برای فروشنده بتن تقلبی خبر داد.

علی مبشری، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس اظهار کرد: با مراجعه فردی به تعزیرات حکومتی و شکایت از یک واحد صنفی فروش مصالح ساختمانی، پرونده‌ای برای پیگیری موضوع در تعزیرات حکومتی استان تشکیل شد.

وی ادامه داد: شاکی در شکایت خود عنوان کرده بود که مقادیر زیادی بتن آماده را برای ساخت و ساز از این واحد صنفی خریداری کرده اما مصالح خریداری شده کیفیت لازم را نداشته و موجب بروز خسارت شده است.

مبشری از احضار مسئول این واحد صنفی به تعزیرات حکومتی خبر داد و افزود: طی آزمایشات انجام شده بر روی این بتن‌ها مشخص شد که به علت استفاده از مواد اولیه بی کیفیت، بتن‌های تولیدی مقاومت لازم را نداشته و غیرقابل استفاده است.

مدیر کل تعزیرات حکومتی فارس اضافه کرد: نهایتا با محرز شدن تخلف تقلب، شعبه رسیدگی کننده حکم به استرداد مبلغ یک میلیارد ریال در حق شاکی و جریمه ۲ میلیارد ریالی در حق دولت صادر کرد.