مدیر کل تعزیرات حکومتی همدان با بیان اینکه از ابتدای سال جاری متخلفان به پرداخت 253میلیارد ریال جریمه محکوم شدند از ورود بیش از 6700 پرونده در این بازه زمانی خبر داد.

داریوش جودکی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری ۶۷۸۹ پرونده درخصوص تخلفات کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و بهداشت، دارو و درمان هستند که بیشترین پرونده درحوزه کالا و خدمات تشکیل شده است گفت: از این تعداد پرونده ۵۴۹۶ فقره دربخش کالا و خدمات، ۴۶۰ فقره قاچاق کالا وارز و۸۳۳ فقره بهداشت، دارو و درمان در تعزیرات حکومتی استان همدان تشکیل شده است.

وی ادامه داد: درحوزه کالا و خدمات ۹۵ درصد، درحوزه قاچاق کالا وارز ۸۸ درصد ودرحوزه بهداشت،دارو ودرمان ۹۹ درصد پرونده ها رسیدگی ومختومه شده است.

مدیر کل تعزیرات حکومتی همدان افزود : مبلغ محکومیت این پرونده ها بیش از۲۵۳ میلیارد و ۵۰۸ میلیون و ۱۱۸ هزار و ۹۲۸ ریال بوده است.