جلسه هم اندیشی روسای کلانتری‌ها، پاسگاه‌ها و مدیران پلیس‌های تخصصی انتظامی ایلام با دادستان نظامی این استان برگزار شد.

جلسه هم اندیشی روسای کلانتری‌ها، پاسگاه‌ها و مدیران پلیس‌های تخصصی انتظامی ایلام با مرادی دادستان نظامی این استان برگزار شد.

دادستان نظامی استان ایلام در این جلسه گفت: پلیس در جایگاه ضابط دادگستری به سبب تعامل مستمر و مستقیم با شهروندان، نقش اساسی در چرخه عدالت کیفری دارد و حفظ امنیت و رعایت حقوق شهروندان پس از رفع مایحتاج اولیه انسانی در درجه نخست اهمیت قرار دارد.

دادستان نظامی استان ایلام به اهمیت آموزش قانون مورد احترام شهروندان به پلیس اشاره کرد.

این مقام قضایی یکی از ویژگی‌های اصلی پلیس جامعه‌‎محور را داشتن نظامنامه اخلاقی ویژه برشمرد و اضافه کرد: دفاع از حقوق مردم و قربانیان در مقابل متجاوزان، نظم اجتماعی، عمل بر طبق قانون و رعایت کرامت انسانی از محورهای این نظامنامه است.