مطابق با قانون، نشر اکاذیب جرم است و متخلفان باید مجازات قانونی حبس و شلاق را تحمل کنند.

اغلب ما خبرهایی کذب درباره برخی از اشخاص یا اتفاقات را شنیده‌ایم؛ خبرهایی که ممکن است مشکلات جبران ناپذیری را به وجود آورند.

برخی از این خبرها منجر به تشویش اذهان عمومی می‌شود که از لحاظ قانونی این کار جرم به حساب می‌آید و  مجازات قانونی برای آن در نظر گرفته شده است.

مطابق با قانون اگر هر فردی به قصد ضرر رساندن به دیگری، تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه یا هر گزارش دیگری اقدام به انتشار اخبار کذب کند متخلف است و باید با او برخورد قانونی شود.

البته انتشار مطالب کذب یا در فضای مجازی یا با توزیع هر گونه اوراق چاپی و خطی با امضاء یا بدون امضاء صورت می‌گیرد و در این کار مطالبی برخلاف حقیقت به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت داده می‌شود.

مطابق با ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی هر شخص به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار کند و یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به‌غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از ۲ ماه تا ۲ سال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود.