دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ایلام از دستورکار قرار گرفتن حفاظت از آثار و ابنیه تاریخی استان خبر داد و گفت: امور اراضی استان ایلام نیز نسبت به وارد نمودن حریم بنا‌ها و محوطه‌های تاریخی و فرهنگی موجود در حوزه اراضی ملی و کشاورزی در کاداستر اقدام نماید.

افشار خسروی زاد در گفتگو با میزان از ضرورت حفاظت از آثار و ابنیه تاریخی خبر داد و گفت: در راستای اجرای دستور دادستان کل کشور؛ جلسه‌ای با حضور مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، مدیران آب و فاضلاب، برق، راه و شهرسازی، راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان، شهرداری و امور اراضی در خصوص تعیین حریم محوطه‌ها و بنا‌های تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی در دادستانی مرکز استان برگزار شد.

وی ادامه داد: در این جلسه مقرر شد میراث فرهنگی و گردشگری استان ایلام ظرف مهلت شش ماه نسبت به تعیین حریم اضطراری محوطه‌ها و بنا‌های تاریخی -فرهنگی که در فهرست آثار ملی ثبت شده اند ولی حریم آنان مشخص نشده است، اقدام و گزارش به انضمام مستندات به دفتر دادستان ارسال کند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ایلام افزود: همچنین امور اراضی استان ایلام نیز نسبت به وارد نمودن حریم بنا‌ها و محوطه‌های تاریخی و فرهنگی موجود در حوزه اراضی ملی و کشاورزی در کاداستر اقدام نماید.

خسروی زاد گفت: از سویی دیگر مقرر شد تمامی دستگاه‌های اجرایی استان قبل از واگذاری پیمان، نسبت به استعلام از میراث فرهنگی به منظور پیشگیری از تجاور به حریم بنا‌ها و محوطه‌های تاریخی و فرهنگی اقدام کنند.

وی ادامه داد: یگان حفاظت از اراضی ملی و میراث فرهنگی نیز نسبت به برگزاری گشت‌های مشترک به منظور پشیگیری از تجاوز به حریم بنا‌ها و محوطه‌های تاریخی فرهنگی اقدام و گزارش عملکرد را ماهانه به دفتر دادستانی ارسال کنند.