حق بیمه مبلغی است که بیمه شده سازمان تامین اجتماعی در طی سال های عمر خود به سازمان بیمه تامین اجتماعی پرداخت می کند تا بعد از بازنشستگی بتواند از مزایای بیمه ای خود استفاده کند.

حق بیمه چیست؟

کسر حق بیمه مشمولان قانون کار بر اساس ماده ۱۴۸ و ۲۳ قانون کار و مواد ۳۶، ۴۰ و ۲۸ قانون تامین‌ اجتماعی به صورت الزامی انجام می شود.

حق بیمه مبلغی است که بیمه شده سازمان تامین اجتماعی در طی سال های عمر خود به سازمان بیمه تامین اجتماعی پرداخت می کند تا بعد از بازنشستگی بتواند از مزایای بیمه ای خود استفاده کند. در بیمه های اجباری سازمان تامین اجتماعی حق بیمه باید به اندازه ۳۰ درصد حقوق و دستمزد بیمه شده به سازمان پرداخت شود. از این ۳۰ درصد، پرداخت ۲۳ درصد بر عهده کارفرما است و پرداخت ۷ درصد بر عهده بیمه شده است.

از کل ۳۰ درصد حق بیمه ۳ درصد برای بیمه بیکاری، ۱۲ درصد برای بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی، ۲ درصد برای فوت قبل از بازنشستگی، ۴ درصد برای ازکارافتادگی و ۹ درصد برای درمان است. ۳ درصد بیمه بیکاری در همان ۲۳ درصدی که کارفرما باید پرداخت کند، نهفته است. تمام حمایت های بیمه ای و درمانی که برای بیمه شده انجام می شود، از محل همین حق بیمه ها است.

بر این اساس، حق‌ بیمه عبارت از وجوهی است که به حکم قانون تأمین‌اجتماعی و برای استفاده از مزایای آن به این سازمان پرداخت می‌شود و تمامی وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر که درمقابل کار به بیمه‌شده پرداخت می‌شود، مبنای کسر حق‌ بیمه قرار می‌گیرد.

مسئولیت پرداخت حق بیمه

کارفرما همواره مکلف به رد کردن بیمه کارمند یا کارگر مشمول قانون کار می‌باشد. این در حالی است که تخلف از این امر برای کارفرما با ضمانت اجرا همراه خواهد بود. به عبارتی دیگر حق بیمه، مبلغی است که کارفرمایان موظفند بابت بیمه کارکنان خود به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمایند. مبلغ حق بیمه ٣٠ درصد از دستمزد واقعی بیمه شده می‌باشد که ٢٣درصد آن سهم کارفرما و ٧ درصد سهم بیمه شده است. مسئول پرداخت حق بیمه کارفرماست که در صورت عدم پرداخت بموقع مشمول جریمه خواهد بود. جریمه ماهانه عدم پرداخت مبلغ حق بیمه ٢ درصد می‌باشد و بابت عدم ارسال لیست اسامی کارکنان نیز ١٠ درصد به آن اضافه می‌گردد.

وجوه مبنای کسر حق‌بیمه نباید از حداقل حقوق کارگر که همه ساله از طرف شورای‌عالی کار اعلام می‌شود کمتر و از حداکثر حقوق مبنای کسر حق‌بیمه که توسط شورای‌عالی تأمین‌اجتماعی اعلام می‌شود، بیشتر باشد.

لازم به ذکر است میزان حق‌بیمه بر مبنای مزد یا حقوق بیمه‌شده با رعایت بند ۵ ماده ۲ و ماده ۳۹ قانون تأمین‌اجتماعی و آیین‌نامه اجرایی آن محاسبه می‌شود، بدین صورت که درخصوص کارگاه‌هایی که فاقد دستمزد مقطوع موضوع ماده ۳۵ قانون تأمین‌اجتماعی هستند، براساس مزد یا حقوق و مزایای دریافتی مشمول کسر حق‌بیمه و درخصوص کارگاه‌های مشمول دستمزد مقطوع طبق دستمزد مقطوع تعیین شده انجام می‌پذیرد و کارفرمایان کارگاه‌های یادشده که کارگر در اختیار یا استخدام دارند، مکلفند صرفنظر از نوع قرارداد کار و ترتیب استخدام و نحوه پرداخت مزد یا حقوق صورت مزد و حقوق فوق‌العاده شغل و مزایای کارکنان خود را در مهلت مقرر قانونی تعیین شده به سازمان ارسال و پرداخت کنند.

گفتنی است براساس قانون بیمه‌بیکاری مصوب ۶۹/۶/۲۶، ۳ درصد به حق‌بیمه مشمولین قانون کار اضافه شده که این مبلغ برعهده کارفرما است، ضمناً در مشاغل سخت و زیان‌آور نیز کارفرما مکلف به پرداخت ٤درصد مستمری کارهای سخت و زیان‌آور علاوه بر حق‌بیمه و حسب مورد، بیمه‌بیکاری است.

حق بیمه شامل چه پرداخت‌هایی می‌شود؟

موارد زیر شامل پرداخت حق بیمه می‌شود:

– حقوق

– دستمزد

– مزد

– مزایای مستمر شغلی

– کار اضافه

– حق‌الزحمه

– نوبت کاری

– حق حضور در جلسه

– نسبت کاری

– مزد مربوط به ایام تعطیلی

– کمک هزینه‌های خانه

– پاداش مستمر

– وجوه دریافتی اشخاصی که به صورت کارمزد مشغول به کار هستند

– دریافتی افراد کارآموز

چه مواردی شامل پرداخت حق بیمه نمی‌شوند؟

حق بیمه شامل چه مواردی نخواهد شد:

– مرخصی (در حدود مقرر در ماده ۶۴ قانون کار)

– هزینه سفر و فوق العاده ماموریت (به شرط ارائه مدارک معتبر)

– کمک هزینه عائله مندی حق اولاد (حداکثر تا میزان قابل پرداخت طبق ماده ۸۶ قانون)

– حق همسر به کارکنان

– عیدی قانون کار و پاداش نهضت سواد آموزی

– کمک هزینه مسکن و خوار و بار در ایام بیماری

– حق شیر و حق تضمین (کسر صندوق)

– خسارات اخراج و مزایای پایان کار (حق سنوات)

– شاغلین تحت پوشش سایر صندوق های بیمه و بازنشستگی دولتی

حق بیمه | مسئولیت پرداخت حق بیمه | محاسبه حق بیمه سال 99

مزایای با پرداخت حق بیمه و داشتن بیمه تامین اجتماعی

با پرداخت حق بیمه ماهانه مزایای خاصی نصیب کارکنان خواهد شد که این مزایا عبارتند از:

– اخذ بیمه بیکاری

– دریافت بیمه‌های درمانی، حوادث و بیماری‌ها و دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری

– دریافت کمک هزینه بارداری

– اخذ کمک‌هزینه ازدواج

– دریافت هزینه‌های اروتز و پروتز، سمعک، عینک طبی و ویلچر

– دریافت مستمری از کار افتادگی و بازنشستگی

محاسبه حق بیمه سال ۹۹ و سهم کارگر و کارفرما

با توجه به تعیین و اعلام حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹ و همچنین تغییر مبلغ حق مسکن و خوار و بار، مبلغ حق بیمه‌های سهم کارگر و کارفرما به شرح زیرمی باشد:

میزان حداقل حقوق و مزایای قانون کار در سال ۹۹

– حداقل دستمزد روزانه کارگر عادی: ۶۱۱۸۰۹ ریال

– حق مسکن: ۲۰۰۰۰۰۰ ریال

– خوار و بار: ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ریال

نحوه محاسبه حق بیمه کارگر و کارفرما سال ۱۳۹۹ ( ماه ۳۱ روزه)

– جمع حقوق و مزایای مشمول حق بیمه ماهانه در ماه های ۳۱ روزه: ۲۳٫۹۶۶٫۰۷۹ ریال

– حق بیمه سهم کارگر به میزان ۷% : ۱٫۶۷۷٫۶۲۵ ریال

– حق بیمه سهم کارفرما به میزان ۲۳% : ۵٫۵۱۲٫۱۹۸ ریال

جمع کل حق بیمه : ۷٫۱۸۹٫۸۲۳ ریال

نحوه محاسبه حق بیمه کارگر و کارفرما سال ۱۳۹۹ ( ماه ۳۰ روزه)

– جمع حقوق و مزایای مشمول حق بیمه ماهانه در ماه های ۳۰ روزه: ۲۳٫۳۵۴٫۲۷۰ ریال

– حق بیمه سهم کارگر به میزان ۷% : ۱٫۶۳۴٫۷۹۸ ریال

– حق بیمه سهم کارفرما به میزان ۲۳% : ۵٫۳۷۱٫۴۸۲ ریال

جمع کل حق بیمه : ۷٫۰۰۶٫۲۸۰ریال

حق بیمه‌های مشاغل آزاد، اختیاری و رانندگان درون شهری و برون شهری در سال ۹۹

– حداقل دستمزدروزانه ۶۱۱۸۰۹ ریال
– حق بیمه مشاغل آزاد درماه‌های ۳۱ روز براساس سه نرخ

– نرخ ۱۸% بدون درمان ۳٫۴۱۳٫۸۹۴ریال
– نرخ ۱۴% بدون درمان ۲٫۶۵۵٫۵۲۱ ریال
– نرخ ۱۲% بدون درمان ۲٫۲۷۵٫۹۲۹ ریال

حق بیمه مشاغل آزاد درماه های ۳۰ روزبراساس سه نرخ

– نرخ ۱۸% بدون درمان ۳٫۳۰۳٫۷۶۹ ریال
– نرخ ۱۴% بدون درمان ۲٫۵۶۹٫۵۹۹ ریال
– نرخ ۱۲% بدون درمان. ۲٫۲۰۲٫۵۱۲ ریال