دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان از ورود دادستانی به منظور حل مشکلات کارگران شرکت ماشین لنت تهران خبر داد و گفت: با تلاش‌های موثر و همکاری خوب نیروی انتظامی حقوق کارگران توسط شرکت پرداخت و سایر موضوعات مرتفع و کارگران رضایت رسمی خود را نسبت به شرکت به دادسرا اعلام کردند.
محمد شریف ابراهیمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان در گفت‌وگو با میزان از ورود دادستانی به منظور حل مشکلات کارگران شرکت ماشین لنت تهران خبر داد و اظهار کرد: در راستای رسیدگی به اعتراضات کارگران شرکت ماشین لنت تهران به یکی از معاونان دستور داده شد تا موضوع را به صورت ویژه پیگیری کند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان خاطرنشان کرد: با تلاش‌های موثر و همکاری خوب نیروی انتظامی حقوق کارگران توسط شرکت پرداخت و سایر موضوعات مرتفع و کارگران رضایت رسمی خود را نسبت به شرکت به دادسرا اعلام کردند.

وی در ادامه بیان کرد: مشکلات شرکت نیز توسط مدیرعامل به دادستانی اعلام شد و موضوع در دستور کار دادستانی قرار گرفته که پس از تشکیل کمیته فرعی و با همکاری مدیران بانک ملی و تامین اجتماعی استان سمنان تصمیمات خوبی در راستای کمک به تولید شرکت مذکور اخذ شد.