دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند با تاکید بر حمایت دستگاه قضایی از توسعه صنایع سبز و تبدیلی گفت: در حال حاضر ظرفیت فوق العاده‌ای برای توسعه صنایع تبدیلی و صنایع سبز در شهرستان دماوند وجود دارد.
محمدتقی تقی زاده در گفت‌وگو با میزان با تاکید بر حمایت دستگاه قضایی از توسعه صنایع سبز و تبدیلی، عنوان کرد: طی مذاکراتی که با رییس شهرک‌های صنتعی دماوند داشته‌ایم، بر لزوم توسعه صنایع سبز در شهرک‌های صنعتی تاکید شد.

دادستان عمومی و انقلاب دماوند خاطرنشان کرد: صنایع شیمی علاوه بر اینکه باعث می‌شود ظرفیت شهرک‌های صنعتی را پر کند، پسماند‌های شیمیایی حاصل از فعالیت این صنایع سبب آلودگی آب و هوا شهرستان دماوند خواهد شد.

وی تاکید کرد: توسعه صنایع سبز در شهرک‌های صنعتی، سبب تقویت کشاورزی شهرستان دماوند خواهد شد و دراین راستا پیشنهاد شد تا ۶۰ درصد شهرک صنعتی دماوند دو به صنایع تبدیلی و صنایع سبز اختصاص پیدا کند.

تقی زاده در پایان عنوان کرد: در حال حاضر ظرفیت فوق العاده‌ای برای توسعه صنایع تبدیلی و صنایع سبز در شهرستان دماوند وجود دارد.