رییس حوزه ریاست دادگستری کل استان تهران گفت: شان قضاوت با همه مشاغل فرق می‌کند و در مسند قضا همه چیز حساب شده است، اساسا قاضی، هم جایگاهش بسیار مهم است و هم خودش؛ امکان ندارد یک قاضی در مسیر تقوا و تواضع و فروتنی نباشد، اما خروجی کارش خوب باشد.

اسماعیل حسن زاده رییس حوزه ریاست دادگستری کل استان تهران در مراسم تکریم و معارفه رییس دادگستری شهرستان قرچک، گفت: شان قضاوت با همه مشاغل فرق می‌کند و در مسند قضا همه چیز حساب شده است، اساسا قاضی، هم جایگاهش بسیار مهم است و هم خودش؛ امکان ندارد یک قاضی در مسیر تقوا و تواضع و فروتنی نباشد، اما خروجی کارش خوب باشد.

حسن زاده تاکید کرد: افرادی که در شورای حل اختلاف کار می‌کنند می‌دانند که اساسا زمانی نتیجه خوب می‌گیرند که وقتشان را خالصانه در اختیار ارباب رجوع قرار دادند.

در این مراسم محمدی به عنوان رییس جدید دادگستری قرچک معرفی و از زحمات از مرتضاییان قدردانی شد.