نیکوکار و خیر تهرانی با پرداخت بدهی ۴۵ نفر از زندانیان زندان‌های استان تهران زمینه آزادسازی آنان را فراهم کرد.
مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان مرکز در گفت وگو با میزان عنوان کرد: با مراجعه یکی از خیرین به انجمن حمایت و اعلام آمادگی برای آزاد سازی زندانیان، بررسی‌های اولیه از سوی انجمن از قبیل میزان بدهی، سوابق و حسن رفتار زندانیان انجام و همزمان با دهه کرامت ۴۵ نفر از زندانیان استان تهران آزاد شدند.

جبار باقری ، مجموع بدهی این زندانیان را معادل ۴ میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال عنوان کرد که با پرداخت از سوی این خیر، از زندان آزاد و به آغوش خانواده بازگشتند.

وی تصریح کرد: زندانیانی از طریق انجمن آزاد می‌شوند که اولاً مطابق نیت و تشخیص خیر محترم باشد و شرایط استفاده از خدمات و تعهدات ستاد مردمی دیه را نداشته باشند و نیز محکومین جرائم ردمال و اخذ رضایت از اولیای دم و شکات به شرطی که سابقه اول آنان باشد، ثانیاً مسئولین زندان حسن رفتار و اخلاق آنان را تایید کنند.

وی گفت: در سال گذشته انجمن حمایت توانست با کمک خیرین حدود ۱۰۰ نفر از زندانیان را آزاد کند.

مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان مرکز خاطر نشان کرد: بخشی از مطالبات شکات شامل رافت اسلامی و نگاهی انسان دوستانه و تخفیف آنان قرار گرفته و بقیه از طریق کمک سایر خیرین پرداخت و زمینه آزادی زندانیان فراهم شده است.