سومین جلسه کمیته ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌های آذربایجان غربی در دادسرای ارومیه برگزار گردید.

حبیبی دادستان مرکز استان آذربایجان غربی در جلسه کمیته ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌های آذربایجان غربی با اشاره به دادرسی الکترونیکی گفت: محاکمه الکترونیکی از دستاورد‌های بسیار ارزشمند است که می‌تواند در نظام قضایی کشور تاثیرات خوبی داشته باشد.

وی ادامه داد: هرچند محاکمه الکترونیکی مزایای فراوانی دارد لکن تشخیص الکترونیکی بودن یا حضوری بودن رسیدگی در هر محکمه با قاضی آن شعبه است چرا که امکان دارد قاضی پرونده حسب قانون و یا حسب تشخیص مصلحت نتواند محاکمه الکترونیکی برگزار کند و شاید هم این نوع محاکمه با موضوع و محتوا و روند پرونده منافات داشته باشد و قاضی محاکمه را حضوری برگزار کند.

دادستان عمومی و انقلاب ارومیه افزود: از مزیت‌های محاکمه الکترونیک صرفه‌جویی در وقت و هزینه‌ها و نیز امنیت بالای زندانیان هست که دیگر نیازی به اعزام همه روزه تعدادی زندانی جهت محاکمه نیست و به صورت الکترونیک کار‌ها انجام خواهد شد.

حبیبی در پایان صحبت‌های خود شرط موفقیت در امر محاکمه الکترونیک را تامین زیرساخت‌های مورد نیاز در محاکم و زندان‌ها و نیز همکاری موثر اجرا کنندگان محاکمه الکترونیک دانست.

حاتمی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و دبیر جلسه هم گفت: باید در هماهنگی لازم نسبت به تامین امکانات و لوازم مورد نیاز برای راه اندازی سیستم محاکمه الکترونیک همت کنیم.

وی افزود: محاکمه الکترونیک اکنون در برخی استان‌های کشور راه اندازی شده و نتایج خوبی هم حاصل شده است و ما می‌توانیم با شناسایی نکات قوت و ضعف سیستم محاکمه الکترونیک، در اجرای این سیستم در داخل استان موفق عمل کنیم و ضعف‌ها را بر طرف و نکات قوت را هم تقویت کنیم.

در ادامه این جلسه اعضای حاضر درخصوص راه اندازی سیستم محاکمه الکترونیک به بحث و تبادل نظر پرداختند و پس از شناسایی موارد مورد نیار مصوباتی را جهت تامین فوری آن‌ها و رفع نواقص و مشکلات به تصویب رساندند.