داریوش شاهون وند رییس شعبه اول دادگاه کیفری یک استان لرستان به عنوان دادستان عمومی و انقلاب مرکز این استان منصوب شد.

داریوش شاهون وند رییس شعبه اول دادگاه کیفری یک استان به عنوان دادستان مرکزلرستان منصوب شد.

حجت الاسلام والمسلمین سبزواری مدیر روابط عمومی دادگستری استان لرستان در این خصوص بیان داشت: با پیشنهاد رییس کل دادگستری لرستان و موافقت دادستان کل کشور و با حکم ریاست قوّه قضاییه؛ داریوش شاهون وند به سمت دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خرّم آباد منصوب شد.