معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان یزد گفت: دادگستری استان یزد در تیر ماه ۹۹ موفق به کسب رتبه اول در کشور به لحاظ درصد میزان رضایتمندی بر اساس ثبت نظرات ارباب رجوع در سامانه نظرسنجی قوه قضاییه شد.

«عزیر صابریان» معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان یزد در گفت‌وگو با میزان، گفت: دادگستری استان یزد در تیر ماه ۹۹ موفق به کسب رتبه اول در کشور به لحاظ درصد میزان رضایتمندی بر اساس ثبت نظرات ارباب رجوع در سامانه نظرسنجی قوه قضاییه شد.

عزیر صابریان در این رابطه اظهار داشت: بر اساس پاسخگویی مراجعین در سامانه نظرسنجی قوه قضاییه، استان یزد با کسب ۸۵ درصد، رتبه اول در کشور را کسب کرده است.

وی تصریح کرد: این مهم، نتیجه تعهد و تلاش وافر کارکنان در تکریم ارباب رجوع و اهتمام به کار و دقت در امر خدمت به مردم حاصل گردید است.

این مقام قضایی افزود: این نظر سنجی با جزئیات کامل، آمار تمام شعب قضایی را ارائه می‌دهد که می‌توان بر اساس آن برنامه ریزی و شعب با بالاترین میزان رضایتمندی را مورد تشویق و شعب با کمترین امتیاز را تذکر داد.