هرگاه کسی اعلام کند که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور از جرائم غیرقابل گذشت باشد، در صورتی که قرائن و اماراتی مبتنی بر نادرستی اظهارات وی وجود نداشته باشد، این اظهار برای شروع به تعقیب کافی است. کارشناسان وکیل‌آنلاین در این مورد توضیح داده‌اند.
پرسش مخاطب وکیل‌آنلاین درباره گزارش جرم به نهادهای مسئول این است:
با سلام خسته نباشید ببخشید سوالی داشتم ممنون میشم راهنمایی کنید.
۱_اگر تلفنی به پلیس ۱۱۰ یا  ۱۱۳ تماس بگیرم و وجود وسایل نظامی ازجمله گازاشک آور و بی سیم و شوکر و فشنگ جنگی و … در خانه یک نفر را گزارش دهیم، آیا صرف گزارش تلفنی را پیگیری میکنند؟
۲_ اگر پیگیری میکنند چگونه این کار را انجام میدهند؟
۳_ اگر در بازرسی همه وسایل را پیدا کردند، جرمش چیست؟
 میشم با حوصله جواب بدهید.
پاسخ کارشناسان وکیل‌آنلاین:
مطابق ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه کسی اعلام کند که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور از جرائم غیرقابل گذشت باشد، در صورتی که قرائن و اماراتی مبتنی بر نادرستی اظهارات وی وجود نداشته باشد، این اظهار برای شروع به تعقیب کافی است، هر چند قرائن و امارات دیگری برای تعقیب موجود نباشد؛ اما اگر اعلام کننده شاهد قضیه نبوده، به صرف اعلام نمیتوان شروع به تعقیب کرد، مگر آنکه دلیلی بر صحت ادعا وجود داشته باشد. یا جرم از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد. فلذا باید بیان داشت در صورت کشف آلات و ادوات جرم مرتکب دستگیر و پرونده جهت بررسی و صدور تصمیم شایسته و قانونی به مراجع صالح مربوطه ارسال می‌شود.