رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: در بسیاری از پرونده‌های جریانی در حوزه موقوفات در استان کرمان رای قطعی صادر شده است و بخشی از آن‌ها نیز در مرحله کارشناسی قرار دارند.
یدالله موحد، رییس کل دادگستری استان کرمان در نشست مشترک با مدیرکل و معاونان اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمان و ارتباط ویدئوکنفرانس با دادستان‌ها و روسای حوزه‌های قضایی استان کرمان، بیان کرد: در بسیاری از پرونده‌های جریانی در حوزه موقوفات در استان کرمان رای قطعی صادر شده و بخشی از آن‌ها نیز در مرحله کارشناسی قرار دارند و واحد حقوقی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمان باید به صورت ویژه تری به این حوزه ورود کنند.

وی ادامه داد: وجود پرونده‌های مسن در حوزه موقوفات قابل قبول نیست و باید کار فوق العاده‌ای برای تعیین تکلیف پرونده‌های این حوزه در مدت زمان معقول انجام شود.

وی گفت: انتظار می‌رود که دادستان‌های سراسر استان به موضوعات تعیین تکلیف موقوفات به ویژه موقوفات عام از باب مدعی العمومی و با اهداف حفظ حقوق بیت المال ورود کنند.

موحد با اشاره به اینکه معاملات در حوزه اراضی موقوفه در واحد‌های مشاور املاک باید با اطلاع اداره کل اوقاف و امور خیریه انجام شود، ادامه داد: مدیران قضایی استان کرمان به توانمندی، تخصص و تجارب قضات برای ارجاع پرونده‌های حوزه موقوفات اعتماد دارند تا این پرونده‌ها در اسرع وقت و به صورت تخصصی مورد رسیدگی قرار گیرند.

وی با تاکید بر لزوم تدوین و ارائه گزارشی از وضعیت موقوفات موجود در شهرستان‌های مختلف استان کرمان، عنوان کرد: باید بررسی شود که اگر موقوفات موجود به نحو مقتضی مدیریت نمی‌شوند، گزارش شود و مشکلات موجود در این زمینه در سطح استانی و کشوری مورد رسیدگی و رفع قرار گیرد.