دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اراک گفت: اداره کل اوقاف و امور خیریه استان نیز باید ضمن صیانت از اراضی در اختیار خود؛ کسانی که اراضی موقوفه را تصرف کرده‌اند شناسایی و به دستگاه قضا معرفی کند.

عباس قاسمی در شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان مرکزی بیان داشت: برخی افراد در مناطق خانه‌میران، حسین‌آباد بغدادی، روستای انجدان و دیگر نقاط خوش آب و هوای اراک اقدام به تصرف اراضی ملی کرده‌اند که این مهم باید از سوی نهاد‌های مسئول پیگیری شود.

وی ادامه داد: میزان قابل توجهی از این اراضی ملی تصرف و سندسازی شده که این مهم باید در اسرع وقت رسیدگی و تعیین تکلیف شود.

دادستان عمومی و انقلاب اراک افزود: میزان قابل توجهی از حریم رودخانه‌ها، کوهپایه‌ها و اراضی ملی در منطقه خانه‌میران که مورد تجاوز قرار گرفته بودند، رفع تصرف شدند و بقیه تصرفات نیز باید حداکثر تا یک هفته دیگر آزاد شوند و در غیر این صورت اقدام قضایی نسبت به افرادی که به اراضی ملی تعرض کرده‌اند، انجام می‌شود.

عباس قاسمی تأکید کرد: نمایندگان حقوقی سازمان‌های متولی استان از قبیل منابع طبیعی و آبخیزداری، آب منطقه‌ای، جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها باید میزان تصرفات در حوزه خود را مشخص و برای پیگیری به دستگاه قضایی استان ارائه کنند.

وی اظهار داشت: اداره کل اوقاف و امور خیریه استان نیز باید ضمن صیانت از اراضی در اختیار خود؛ کسانی که اراضی موقوفه را تصرف کرده‌اند شناسایی و به دستگاه قضا معرفی کند.

دادستان عمومی و انقلاب اراک اضافه کرد: با توجه به افزایش قیمت‌ها، دست‌اندازی و تصرفات به اراضی ملی شدت قابل توجهی یافته که تمامی دستگاه‌های اجرایی مسئول وظیفه دارند در مقابله با آن نقش‌آفرینی کنند.