رییس کل دادگستری کرمانشاه در دستوری از دادستان پاوه خواست برای رسیدگی فوری به موضوع چگونگی مجروح شدن نوجوان کولبر پاوه‌ای اقدام کند.

توسلی زاده در گفت‌وگو با میزان با بیان اینکه اقدامات لازم برای رسیدگی فوری به موضوع کولبر پاوه‌ای به دادستان شهرستان پاوه انجام شده است گفت:دستور رسیدگی مجدانه و دقیق در خصوص واقعه منتهی به مصدومیت کولبر نوجوان به نام مانی هاشمی ۱۴ ساله از اهالی روستای شمشیر شهرستان پاوه که پس از سقوط از ارتفاع از ناحیه سر و صورت مجروح می‌شود، صادر شده است تا روشن شدن وضعیت نهایی این نوجوان موضوع مورد پیگیری قرار گیرد.

رییس کل دادگستری کرمانشاه با اشاره به دامن زدن رسانه‌های ضد انقلاب و موج سواری آن‌ها در فضای مجازی برای رسیدن به منافع و مقاصد شوم خود و به قصد تحریک افکار عمومی به دادستان شهرستان پاوه، تاکید کرد: ضمن حفظ کرامت انسانی و دلجویی از خانواده مصدوم، ضرورت دارد اقدامات لازم برای شناسایی زوایای حقوقی، قضایی و انتظامی موضوع صورت گیرد و نتیجه آن اعلام شود.