رییس کل دادگستری استان بوشهر تغییر کاربری‌های غیرمجاز که توسط سودجویان در برخی از مناطق و شهرستان‌های این استان ایجاد شده را غیرقانونی دانست و گفت: دستگاه قضا با متخلفین در حوزه تغییر کاربری‌های غیرمجاز به شدت برخورد می‌کند.

علی جمادی و هیئت همراه  به صورت سرزده از دادگستری شهرستان گناوه بازدید کردند.

رییس کل دادگستری استان بوشهر در بازدید از دادگستری شهرستان گناوه به مهم‌ترین برنامه‌های تحول قضائی، رفع اطاله دادرسی و کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضائی اشاره کرد و گفت: رسیدگی عادلانه و صدور احکام و توجه به مردم و حقوق مردم و حقوق عامه است که مورد توجه دستگاه قضائی است.

جمادی  با تاکید بر  اجرای دستورالعمل جدید  رییس قوه قضاییه  در خصوص رسیدگی و تعیین تکلیف  پرونده‌های معوق  گفت:  می‌بایست  پرونده‌های معوق شناسایی و  علل و عوامل اطاله دادرسی در پرونده‌های مذکور مشخص و پیش بینی راهکار مناسب در جهت مرتفع نمودن آن‌ها اعمال شود.

رییس کل دادگستری استان بوشهر تغییر کاربری‌های غیرمجاز که توسط سودجویان در برخی از مناطق و شهرستان‌های این استان ایجاد شده را غیرقانونی دانست و متذکر شد: تغییر کاربری‌های زمین‌های محیط زیست و حتی کشاورزی و منابع طبیعی و استفاده غیر مجاز از منابع آب نیز غیر قابل توجیه است و به شدت با متخلفین برخورد قاطع قضایی صورت خواهد گرفت.

جمادی در پایان از شورای حل اختلاف شهرستان گناوه بازدید کرد و ضمن تاکید به گسترش فرهنگ صلح و سازش در جامعه گفت: سیاست راهبردی قوه قضاییه ختم پرونده‌های مطروحه از طریق صلح و سازش است.

وی در بازدید از شورای حل اختلاف  شهرستان گناوه  از نزدیک  مسایل و مشکلات این حوزه را بررسی کرد.