رییس سازمان زندان‌ها ضمن بازدید از زندان گرگان گفت: برای توسعه هرچه بیشتر خدمات درمانی در زندان‌ها نیازمند حضور نیرو‌های جهادی و پزشکان خیر در زندان‌ها هستیم.
محمدمهدی حاج محمدی، رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در بازدید از زندان گرگان گفت: اصلاح و تربیت صرفاٌ فعالیت‌های فرهنگی در زندان‌ها نیست؛ بلکه ارائه خدمات درمانی به آنان و رسیدگی به مشکلات خانواده نیازمند زندانیان نیز از مهمترین فعالیت‌های حوزه اصلاح و تربیت است.

رییس سازمان زندان‌ها با اشاره به خدمات بهداشتی و درمانی در زندان‌ها گفت: برای توسعه هرچه بیشتر خدمات درمانی در زندان‌ها نیازمند حضور نیرو‌های جهادی و پزشکان خیر در زندان‌ها هستیم.

وی ادامه داد: برای اجرای کامل برنامه‌های اصلاحی و تربیتی و پرورش روح و شخصیت زندانی ابتدا باید جسم او را مداوا کنیم.

حاج محمدی با بیان اینکه ترحم و دلسوزی نسبت به زندانیان باید محور فعالیت‌ها باشد، گفت: در انجام خدمات زندانبانی باید دلسوزانه و بر اساس مسئولیت انسانی نسبت به همنوعان خودمان عمل کنیم.

رییس سازمان زندان‌های کشور با بیان اینکه امنیت در زندان‌ها باید واقعی و بر اساس فعالیت‌های فرهنگی باشد، افزود: وقتی نسبت به زندانی رافت و مهربانی داشته باشیم خود این امر موجب توسعه امنیت واقعی در زندان می‌شود.

وی تصریح کرد: امنیت پایدار در زندان‌ها با توجه و دقت همه ما در امور زندانبانی و رسیدگی به مشکلات زندانی میسر می‌شود.

حاج محمدی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: عمده درخواست‌های زندانیان مربوط به مسائل قضایی است و از این رو اجرای احکام زندان‌ها مسئولیت سنگینی دارند.

وی خواستار حضورمداوم مسئولان اجرای احکام زندان‌ها در داخل بند و صحبت حضوری با زندانیان شد.

معاون قضایی، اجرای احکام و امور مجلس به همراه مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی در روز دوم سفر به استان گلستان از زندان گنبد بازدید و با زندانیان این مرکز دیدار و گفتگو کردند.