ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه‌ای، سوءاستفاده‌ی دولت‌های غربی از ظرفیت‌های بین‌المللی حقوق بشری علیه کشورمان را محکوم کرد.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه‌ای، سوءاستفاده‌ی دولت‌های غربی از ظرفیت‌های بین‌المللی حقوق بشری علیه کشورمان را محکوم کرد.

متن بیانیه‌ی ستاد حقوق بشر به این شرح است:

باسمه تعالی

بار دیگر عناد و کینه‌ی برخی دولت‌های غربی نسبت به ملت ایران آشکار گردید و ملت ایران به دلیل پایبندی عملی به استیفای کامل حقوق خود و صیانت از کرامت انسان‌ها و دفاع از حقوق ملت‌های مستقل با صدور یک قطعنامه‌ی سیاسی مجازات شد. این بار شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که نهادی شکل‌گرفته برای ارتقای حقوق بشر و صیانت از حقوق ملت‌ها در قبال ظلم و تعدی کشور‌های خودبرتربین و زیاده‌خواه و ناقض حقوق بشر است، ابزار سوءاستفاده‌ی سیاسی و منفعت‌طلبانه‌ی این کشور‌ها قرار گرفت.

ملت بزرگ ایران هیچ تردیدی در سوءاستفاده‌ی سیاسی دولت‌های غربی از شورای حقوق بشر ندارد، چراکه با وجود عدم‌موافقت صریح بیش از نیمی از کشور‌های عضو شورای حقوق بشر با تصمیم سیاسی دولت‌های غربی، مأموریت گزارشگر ویژه‌ی وضعیت حقوق بشر ایران تمدید شد.

پرسش مردم آزاده‌ی جهان به‌ویژه ملت رشید ایران از دولت‌های غربی مدعی حقوق بشر این است که رژیم اشغالگر صهیونیستی و رژیم متجاوز سعودی باید چند کودک دیگر فلسطینی و یمنی را به خاک و خون بکشند تا سزاوار برخوردی جدی از سوی سازوکار‌های بین‌المللی نظارتی حقوق بشری باشند؟ پاسخ بسیار روشن است؛ هیچ‌گاه، چون این دو رژیم هم‌پیمان کشور‌های غربی و تأمین‌کننده‌ی درآمد شرکت‌های تسلیحاتی آن‌ها هستند.

کارنامه‌ی ضدحقوق بشری دولت‌های غربی حامی تمدید گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر ایران آن‌قدر قطور و سیاه است که به‌هیچ وجه قابل انکار و فراموشی نیست. بیش از یک صد هزار جوان برومند جانباز شیمیایی که در جای جای سرزمین بزرگ ایران در حال جدال لحظه‌ای با مرگ هستند و هر دمی را که فرو می‌دهند، امیدی به بازدم ندارند، تنها یک نمونه از اقدام‌های ضدانسانی دولت‌های مدعی حقوق بشر است.

ملت هوشیار ایران هیچ‌گاه فریب بازی‌های سیاسی و ترفند‌های رسانه‌ای دولت‌های غربی که نقش مؤثری در اقدام‌های ضدحقوق بشری مانند “طراحی و مشارکت در کودتا علیه دولت قانونی ایران”، “تجهیز صدام دیکتاتور برای تجاوز به سرزمین ایران”، “اجرای تحریم‌های مصوب رژیم امریکا علیه مردم ایران”، “تحریم غذا، دارو و تجهیزات پزشکی علیه مردم ایران”، “حمایت از گروه‌های تروریستی از جمله منافقین”، “پناه‌دادن به دزدان اموال ملت ایران و عدم تحویل آن‌ها به دستگاه قضایی ایران” و … را داشته و دارند، نخواهد خورد و ادعای مزورانه‌ی آن‌ها در حمایت از حقوق بشر در ایران را هرگز باور نخواهد کرد.

ترفند ناقضان حقوق بین‌الملل در سوءاستفاده‌ی سیاسی از جایگاه شورای حقوق بشر که اساساً وقعی به قواعد و اصول بنیادینی، چون “اصل عدم مداخله در امور داخلی سایر دولت‌ها”، “اصل برابری حاکمیت‌ها”، “اصل منع تهدید و توسل به زور و اصل خودداری از کمک و مساعدت به دولت‌های ناقض قواعد آمره‌ی حقوق بین‌الملل عام” از جمله در مورد آمریکا در پرونده‌ی تحریم غذا و دارو علیه ملت ایران، نمی‌نهند، طنز تلخی است که جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را به عنوان نهادی مستقل و دارای شخصیت حقوقی بین‌المللی، زیر سئوال برده و حتی می‌تواند مسئولیت بین‌المللی این نهاد را نیز به دنبال داشته باشد.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران تصریح می‌کند که “واقعیت تصمیم سیاسی” دولت‌های غربی در تمدید مأموریت گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر ایران، هیچ‌گاه “حقیقت روشن و افتخارآمیز” حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران را مخدوش و مکدر نخواهد کرد و جمهوری اسلامی ایران را لحظه‌ای در اجرای احکام دینی، ضوابط قانون اساسی و قوانین و مقررات موضوعه دچار تردید نخواهد کرد.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، با تقبیح هرگونه استفاده‌ی ابزاری دولت‌های غربی از ظرفیت‌های بین‌المللی و ضمن نامشروع‌دانستن تعیین گزارشگر ویژه، برخورد سیاسی با پدیده‌ی حقوق بشر را بزرگ‌ترین تهدید علیه حقوق بشر دانسته و دولت‌هایی را که سابقه‌ی طولانی و نظام‌مند در نفی و نقض حقوق ملت‌های آزاد و مستقل داشته و دارند، دارای صلاحیت برای نقش‌آفرینی در مراجع بین‌المللی حقوق بشر نمی‌داند و از تمامی دولت‌های مستقل می‌خواهد تا مانع نفوذ رویکرد‌های سیاست‌زده به حوزه‌ی حقوق بشر و به‌ویژه شورای حقوق بشر شوند.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران هزینه‌مندسازی هرگونه اقدام علیه ملت ایران را راهبرد موفق و مؤثر دیپلماسی انقلابی دانسته و از وزارت امور خارجه می‌خواهد با به‌کارگیری همه‌ی ظرفیت‌های دیپلماسی، تدابیر بازدارنده در قبال اقدام‌های خصمانه دولت‌های غربی در عرصه‌ی حقوق بشر را اتخاذ نموده و ظرفیت‌های حقوقی و سیاسی کشور‌های مستقل برای نجات حقوق بشر از سلطه‌ی سیاسی دولت‌های غربی در مراجع بین‌المللی را فعال نماید.