دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس با بیان اینکه راننده متواری تصادف مرگبار روز گذشته این استان خود را معرفی کرده است گفت: این فرد با قرار به بازداشتگاه معرفی شده است.

حیدر آسیابی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به تصادف روز گذشته در استان فارس که در آن ٧ نفر کشته شده اند اظهار داشت: راننده مقصر این تصادف که متواری شده بود خود را معرفی کرده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس افزود: این فرد که با قرار به بازداشتگاه معرفی شده است روز گذشته در تصادفی مرگبار باعث کشته شدن ٧ نفر شده است.

وی ادامه داد: روز گذشته تصادف پراید بانیسان در جاده سروستان -خرامه استان فارس منجربه آتش سوزی پراید شده و متاسفانه دو زن و دو مرد و سه بچه همگی سوخته و فوت کرده اند.