رییس دادگستری استان قزوین از راه اندازی اولین قرارگاه حقوق عامه کشور در شهرستان تاکستان خبر داد.

رییس کل دادگستری استان قزوین گفت: در راستای بیانات رهبر معظم انقلاب در هفته قوه قضاییه مبنی بر احیای حقوق عامه با ارائه طرح تشکیل قرارگاه حقوق عامه توسط دادستان عمومی و انقلاب تاکستان و تائید آن در استان، این قرارگاه با حضور ۲۰ نفر عضو برای اولین بار در کشور تشکیل و کار خود را آغاز کرد.

حسین رجبی دادستان تاکستان نیز در این خصوص اظهار داشت: با تقسیم این شهرستان به ۲۰ منطقه و انتخاب یک نفر از نخبگان، علما، خانواده‌های معظم شهدا، بسیجیان ویا هیات امنای مساجد محل به عنوان عضو، این قرارگاه فعالیت خود را آغاز نمود.

وی در ادامه به برخی از وظایف قرارگاه منطقه‌ای حقوق عامه اشاره کرد و افزود: اعضا این قرارگاه می‌بایست باحضور مستمر در منطقه و محلات مذکور، نسبت به شناسایی مواردی که حقوق عامه در منطقه تحت نظر آنان نقض شده است ار قبیل زیست محیطی، بهداشت وسلامت عمومی، انفال، اموال عمومی، زیبا سازی شهری و… اقدام کنند.

دادستان تاکستان تصریح کرد: همچنین اعضاء موظف هستند نسبت به شناسایی مسببین نقض حقوق عامه اقدام و با هماهنگی دادستانی، به میزانی که امکان آن وجود دارد، از نقض حقوق عامه جلوگیری کنند.