رییس شورای حل اختلاف استان گلستان از راه اندازی سامانه نوبت دهی اینترنتی برای همه واحد‌های اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف استان گلستان خبر داد.
احمد جعفری، رییس شورای حل اختلاف استان گلستان از راه اندازی سامانه نوبت دهی اینترنتی برای همه واحد‌های اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف استان گلستان خبر داد و بیان کرد: یک ماه پیش طرح آزمایشی نوبت دهی در گرگان راه اندازی شد و پس از رفع نقص و ایجاد زیرساخت‌ها از امروز نوبت دهی اینترنتی برای مراجعه به همه واحد‌های اجرای احکام مدنی شورا‌های حل اختلاف استان گلستان فراهم شد.

رییس شورای حل اختلاف گلستان با اشاره به اینکه در این سامانه هر ۱۲ دقیقه به یک نفر نوبت داده می‌شود، گفت: با راه اندازی این سامانه از این پس افراد پیش از حضور در شعب اجرای احکام، اینترنتی نوبت می‌گیرند و در ساعت تعیین شده برای رسیدگی به پرونده‌هایشان مراجعه می‌کنند.

وی با تاکید بر این که به افرادی که بدون نوبت به اجرای احکام مدنی مراجعه کنند خدمات ارائه نخواهد شد، افزود: این سامانه برای حفظ سلامت مردم و کارکنان راه اندازی شده است.

جعفری افزود: همکاران اجرای احکام نیز، چون مشخصات مراجعان روز بعد را در اختیار دارند، پرونده هر فرد را از قبل آماده و مطالعه می‌کنند تا در کوتاه‌ترین زمان، پاسخگوی مردم باشند و معطلی آنان در شعبه به حداقل برسد.

رییس شورای حل اختلاف گلستان ادامه داد: افراد برای نوبت گرفتن به سامانه الکترونیکی نوبت دهی اجرای احکام مدنی شورا‌های حل اختلاف استان گلستان به نشانی www.shoragls.ir یا shorags.eadl.ir مراجعه کنند.

جعفری با بیان این که سال گذشته ۲۶ هزار پرونده در واحد‌های اجرای احکام شورا‌های حل اختلاف استان گلستان رسیدگی و مختومه شد، اظهار کرد: شلوغی واحد‌های اجرای احکام، رسیدگی به این تعداد پرونده و پاسخگویی به مراجعان را در شرایط شیوع بیماری کووید ۱۹، دشوار کرده بود که خوشبختانه راه اندازی این سامانه مشکل را حل کرد.