رییس کل دادگستری گلستان روسای دادگستری‌ها و دادستان‌های سراسر استان گلستان را مامور کرد تا با مشارکت دانش آموختگان حقوق، کلینیک‌های حقوقی راه اندازی کنند.
هادی هاشمیان، رییس کل دادگستری گلستان خاطرنشان کرد: در برنامه اجرایی امسال، به دنبال استفاده بیشتر از ظرفیت‌ها و بستر‌هایی هستیم که مردم را با مسائل حقوقی که در زندگی روزمره با آن سر و کار دارند، آشنا کنیم.

وی افزود: کلینیک‌های حقوقی در گام نخست در شهر‌هایی که رشته حقوق در مراکز دانشگاهی آنان ارائه می‌شود راه اندازی خواهد شد و به تدریج در همه شهر‌ها ایجاد می‌شود.

هاشمیان در ادامه سخنان خود از روسای دادگستری‌ها خواست: دانش آموختگان حقوق را در قالب بسیج حقوقدانان ساماندهی و با استفاده از ظرفیت این افراد در کلینیک‌های حقوقی و طرح هر مسجد یک حقوقدان بهره‌مند شوند.

وی افزود: تعداد زیادی از پرونده‌های ورودی به محاکم نتیجه آشنا نبودن مردم به مسائل حقوقیست و به همین علت یکی از اولویت‌های امسال ما شناسایی بستر‌ها و ظرفیت‌ها برای آموزش حقوق به مردم است.

رییس کل دادگستری گلستان در ادامه عنوان کرد: شبانه روزی شدن مشاوره تلفنی حقوقی شماره ۱۲۹ و آموزش رادیویی تلویزیونی مباحث حقوقی پرکاربرد از دیگر تلاش‌های دادگستری استان گلستان برای آموزش حقوق به مردم است.

محمود اسپانلو، معاون منابع انسانی دادگستری استان گلستان نیز گفت: امسال بنا داریم ۲۰ درصد مشاوره‌های حقوقی واحد‌های مشاوره دادگستری را به کلینیک‌های حقوقی بسپاریم.

معاون منابع انسانی دادگستری گلستان از راه اندازی دو مرکز آموزش در دادگستری‌های گرگان و گنبدکاووس خبر داد و بیان کرد: در این مراکز روانشناسان در کنار دادگاه خانواده مستقر می‌شوند تا خانواده‌هایی که اختلاف دارند پیش از ورود به دادگاه، به این مراکز ارجاع می‌شوند تا به زوجین برای حفظ خانواده کمک کنند.