هفتمین جلسه دادگاه طبری و متهمان مرتبط این پرونده، روز گذشته به ریاست قاضی بابایی تشکیل شد.

از زمان برگزاری دادگاه معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه، افکار عمومی و رسانه‌ها واکنش‌های مثبتی نسبت به پرونده تشکیل شده در دادسرای تهران نشان دادند.

در حالیکه طی هفته اخیر پوشش‌های رسانه‌ای دادگاه طبری به اوج خود رسیده و رسول قهرمانی نماینده دادستان، در حال دفاع از کیفرخواست صادر شده دادسرای تهران است، برخی عوامل مشکوک در فضای مجازی با طراحی صفحه‌ای تقلبی و جعلی در اینستاگرام به اسم رسول قهرمانی سعی بر انحراف جریان رسانه‌ای رسمی در رسانه‌ها را دارد.

مرکز رسانه قوه قضاییه بدین وسیله اعلام می‌کند، رسول قهرمانی هیچ حساب کاربری در شبکه اینستاگرام نداشته و این صفحه هیچ ارتباطی به وی ندارد.