جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهم پرونده شرکت فروشگاهی شاپرک قم در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی برگزار و ختم رسیدگی اعلام شد.
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهم پرونده شرکت فروشگاهی شاپرک قم در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی با حضور متهم، وکلا، نماینده دادستان و به ریاست قاضی قاسمی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه قاضی قاسمی اتهامات وارده به متهمان این پرونده را اخلال در نظام اقتصادی از طریق حیف و میل اموال مردم در قالب وصول وجوه به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه به مبلغی بالغ بر سه میلیارد تومان برشمرد.

در ادامه جلسه نماینده دادستان قم با قرار گرفتن در جایگاه، کیفرخواست پرونده را برای حاضرین در دادگاه قرائت کرد.

به دستور رییس دادگاه تمامی شکات و وکلای آن‌ها در جایگاه حاضر و شکایت خود را مجددا اعلام کردند.

در ادامه به دستور رییس دادگاه، متهم پرونده در جایگاه قرار گرفته و از موارد اتهامی ذکر شده در کیفر خواست به دفاع پرداخت.

با اخذ دفاعیات متهم، ختم رسیدگی اعلام و در مهلت قانونی رای دادگاه صادر خواهد شد.