دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت از احضار مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت احیای اراضی زیر سد جیرفت به دادسرای این شهرستان خبر داد.
حسین سلامی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت در گفت‌وگو با میزان از احضار مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت احیای اراضی زیر سد جیرفت به دادسرای این شهرستان خبر داد و عنوان کرد: رسیدگی به پرونده تصرف سه هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی ملی در حاشیه شهر جیرفت به صورت ویژه در دستور کار دادستانی قرار دارد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت  گفت: دستگاه قضایی بدون اغماض و با قاطعیت موضوع مفاسد اقتصادی را دنبال خواهد کرد.

وی با بیان اینکه عمده تخلفات و واگذاری‌های غیرقانونی مربوط به دهه ۶۰ و ۷۰ است، اعلام کرد: پرونده در حال حاضر به صورت ویژه در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان جیرفت در حال رسیدگی است و تحقیقات تکمیلی در حال انجام است.

وی در تشریح یک پرونده مهم دیگر در دادستانی جیرفت، تصریح کرد: رسیدگی به پرونده ۲۴۳ هکتار از اراضی مورد تصرف در ورودی شهر جیرفت نیز در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت در حال رسیدگی است.