دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان گفت: طی ۶ ماه اول سال جاری ۱۸۵/۵۶ هکتار از اراضی ملی در تاکستان رفع تصرف شده که ارزش ریالی بیش از ۳۷ میلیارد ریال دارد.

«حسین رجبی» دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان در گفت‌وگو با میزان، اظهار کرد: طی ۶ ماه اول سال جاری ۱۸۵/۵۶ هکتار از این اراضی ملی در تاکستان رفع تصرف شده که ارزش ریالی بیش از ۳۷ میلیارد ریال دارد.

وی افزود: اراضی مورد تصرف شناسایی شده در سال ۹۹، بیش از ۱۲۰ هکتار هستند که به زودی رفع تصرف خواهند شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان همچنین گفت: اراضی ملی بخشی از اموال عمومی و متعلق به همه مردم است و بنابراین پدیده تصرف عدوانی اراضی ملی و منابع‌ طبیعی با جدیت از سوی دستگاه قضایی پیگیری می‌شود و برخورد قانونی با سودجویان و متعرضین صورت خواهد گرفت.