دادستان عمومی و انقلاب استهبان گفت: در پنج ماه اول سال۱۳۹۹، میزان ۳۶۷٫۶ هکتار از اراضی ملی و دولتی رفع تصرف و به نهاد‌های متولی مسترد شد.

یاسر محبی دادستان عمومی و انقلاب استهبان در گفت‌وگو با میزان با بیان اینکه آزادسازی ۳۶۷٫۶ هکتار از اراضی ملی و دولتی در جهت حفظ و حراست از اراضی ملی در این شهرستان انجام شده است، گفت: در همین راستا گشت‌های مشترک با حضور دادستانی و اجرای عملیات رفع تصرف و همچنین به کارگیری اقدامات پیشگیرانه و اجرای احکام قضایی از جمله مهمترین اقدامات صورت گرفته با نظارت مستقیم قضایی در ۵ ماهه امسال بوده است.

وی با تأکید بر اینکه اجرای احکام قضایی با تعامل ادارات متولی از جمله نیروی انتظامی، منابع طبیعی، محیط زیست، آب منطقه‌ای، راه وشهرسازی و جهاد کشاورزی انجام گردید گفت: اراضی ملی و دولتی پس از آزاد سازی از دست متصرفان به نهاد‌های متولی مسترد شد.

این مقام قضایی افزود: مساحت تقریبی اراضی ملی و دولتی رفع تصرف شده را ۳۶۷٫۶ هکتار خواند و بیان داشت در اجرای عملیات رفع تصرف در این اراضی ساخت و ساز‌ها غیر قانونی قلع و قمع و اراضی که به صورت غیر مجاز تغیبرات کاربری یافتند به صورت اولیه برگشت داده شد.

محبی عنوان داشت: بهترین راه کاهش تصرفات اراضی، اقدامات پیشگیرانه و حراستی، تعامل بین نهادها، فرهنگ سازی، آگاهی بخشی عمومی و استفاده از ظرفیت نظارت اجتماعی، رفع موانع اداری در مسائل اراضی است.

وی تصریح کرد: پیش از اقدام متخلفین برای تصرف و ساخت و ساز‌ها، مأموران این عرصه مانع از شکل گیری ساخت و ساز‌های غیر مجاز شوند.

محبی تأکید کرد: در راستای عمل به تأکیدات ریاست معظم قوه قضائیه به کار گیری اقدامات پیشگیرانه مانع از برخورد قاطع دستگاه قضایی با متصرفان و متعرضین به عرصه‌های ملی نخواهد شد.