رییس حوزه قضایی بخش سیمینه در استان آذربایجان غربی ضمن هشدار به متعرضین به حقوق بیت المال گفت: ۶۵۰۰ متر از اراضی ملی بخش سیمینه از توابع شهرستان بوکان رفع تصرف گردید.

علی هاشم زاده واعظ در گفت‌وگو با میزان، با اعلام خبر رفع تصرف متر از اراضی ملی بخش سیمینه بیان کرد: در راستای حفاظت از منابع طبیعی که مهم‌ترین رکن توسعه پایدار و جزو سرمایه‌های ملی می‌باشد، با اهتمام و همکاری مامورین اداره منابع طبیعی و مامورین نیروی انتظامی شهرستان بوکان و کارکنان قضایی و اداری دادگاه عمومی بخش سیمینه، ۶۵۰۰ متر مربع از اراضی ملی که اشخاص سودجو آن‌ها را تصرف کرده بودند رفع تصرف شد.

رییس حوزه قضایی بخش سیمینه افزود: در رفع تصرف صورت گرفته، درختان غرس شدند و بنا‌های ساخته شده قلع و قمع و اعاده وضع به حال سابق گردید.

وی ضمن هشدار به متعرضین به حقوق بیت المال در این حوزه تصریح کرد: دستگاه قضایی با متعرضین و متجاوزین به حقوق بیت المال بدون اغماض و مماشات برخورد خواهد کرد.

گفتنی است بخش سیمینه یکی از بخش‌های تابعه شهرستان بوکان در استان آذربایجان غربی است.