با ابلاغ مصوبات شوای حفظ حقوق بیت‌المال استان گیلان و دستور ریس کل دادگستری و بازدیدمیدانی وی و تلاش‌های شبانه‌روزی دادستان‌های استان، ۷۸۶ هکتار اراضی جنگلی در پنج ماه سال جاری با اقدام موثر منابع طبیعی رفع تصرف شد.

آقایی معاون اجتماعی و پیشگیری دادگستری استان گیلان در گفت‌وگو با میزان با اشاره به رفع تصرفات از اراضی جنگلی استان اظهار داشت: با ابلاغ مصوبات شوای حفظ حقوق بیت‌المال استان گیلان و دستور ریس کل دادگستری و بازدیدمیدانی وی و تلاش‌های شبانه‌روزی دادستان‌های استان، ۷۸۶ هکتار اراضی جنگلی در پنج ماه سال جاری با اقدام موثر منابع طبیعی رفع تصرف شد.

شایان ذکر است، حفاظت و حراست از منابع ملی و اراضی دولتی و بازگرداندن آن‌ها از ید سودجویان و فرصت‌‌طلبان به دولت، از دیگر اقدامات کمکی دستگاه قضایی به دولت بوده است. طی یک سال اخیر با ورود دستگاه قضایی مجموعاً ۱۳هزار و ۳۰۰ هکتار در حوزه تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری غیرمجاز به بیت‌المال اعاده شده و به میزان ۳۹ هزار و ۷۰۰ هکتار از سواحل آزادسازی صورت گرفته است.