دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان گفت: ۵۴۰۰۰ متر مربع از اراضی ملی و منابع طبیعی استان همدان به ارزش ۴۵۰ میلیارد ریال از ابتدای امسال رفع تصرف و به بیت المال بازگردانده شد.

حسن خانجانی موقر در گفت‌وگو با میزان با تاکید بر لزوم هماهنگی هرچه بیشتر میان دستگاه قضایی و سایر نهاد‌های مسئول در حوزه صیانت از اراضی گفت: در خصوص ساخت و ساز‌ها و تصرفات غیر مجاز در استان همدان، تدابیر لازم اندیشیده شده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان با بیان اینکه با هر گونه دست اندازی و تصرف غیرقانونی به اراضی ملی و منابع طبیعی برخورد خواهیم کرد تاکید کرد: هر گونه دخل و تصرف اراضی ملی و دولتی و همچنین تغییر کاربری در اراضی کشاورزی تخلف محسوب می‌شود و در صورت مشاهده و گزارش طبق قانون با متخلفان برخورد شدید و قاطعی صورت خواهد گرفت.

حسن خانجانی موقر در ادامه اظهار کرد: با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب درباره پیشگیری از پدیده زمین‌خواری در کشور و دستورات رییس قوه قضاییه، با تلاش و بکارگیری تمام امکانات و همکاری حفاظت سازمان ملی و زمین مسکن استان همدان ۵۴۰۰۰ متر مربع از اراضی ملی و منابع طبیعی به ارزش ریالی ۴۵۰ میلیارد ریال از ابتدای امسال از دست متجاوزان خارج و به منابع طبیعی بازگردانده شد.