سرپرست زندان مرکزی اصفهان از رهایی جوان ۳۰ ساله چادگانی از چوبه‌دار پس از ۹ سال در زندان مرکزی اصفهان خبر داد.

یدالله سعیدی در گفت‌وگو با میزان با اشار به رهایی جوان ۳۰ ساله چادگانی از چوبه‌دار پس از ۹ سال گفت: این فرد، اهل یکی از روستا‌های شهرستان چادگان که حدود ۹ سال پیش به اتهام قتل عمدی زندان شده بود، بارضایت اولیاء دم از طناب دار رهایی یافت.

سعیدی اظهار کرد: این مددجو که متاهل و فاقد سابقه کیفری بوده پس از رایزنی‌های مختلف در طول زمان‌های متعدد توسط مددکاران زندان مرکزی اصفهان با اولیاء دم مقتول، از قصاص رهایی یافت.

وی در پایان گفت: با ارسال پرونده به شعبه ۳ اجرای احکام کیفری اصفهان بررسی‌های لازم انجام و در صورت موافقت از زندان نیز آزاد خواهد شد.