سه محکوم به قصاص پس از ۱۲، ۱۰ و ۶ سال انتظار برای اجرای حکم با بخشش اولیای دم و با تلاش‌های مستمر دادسرای مرکز استان گیلان از مجازات نجات یافتند.

با تلاش‌های مستمر دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان و جلب رضایت اولیای دم در سه پرونده قتل، محکومین به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند.

سید مهدی فلاح میری دادستان مرکز استان گیلان در تشریح این خبر گفت: سه محکوم به قصاص پس از ۱۲، ۱۰ و ۶ سال انتظار برای اجرای حکم با بخشش اولیای دم از مجازات نجات یافتند.

فلاح میری ضمن قدردانی از تلاش کارکنان اجرای احکام کیفری دادسرای رشت و شورای حل اختلاف برای جلب رضایت اولیای دم اظهار داشت: اجرای قصاص حق اولیای دم است که در این ۳ پرونده، اولیای دم با گذشتن از حق شرعی و قانونی خود، سه انسان را از مرگ نجات داده و به زندگی بازگرداندند.