رییس دادگستری میاندوآب از سازش و گذشت اولیای دم از قصاص قاتل در این شهرستان خبر داد.

عادل گل حسینی درباره گذشت اولیای دم در میاندوآب از قصاص یک قاتل بیان کرد: در عمل به منوّیات مقام معظم رهبری و تحقق اهداف والای قوه قضاییه و فرهنگ سازی صلح و سازش، با تلاش اعضای شعبه شورای حل اختلاف ویژه زندان میاندوآب، اولیای دم مقتول از قصاص قاتل صرف نظر کردند و قاتل از چوبه دار رهایی و فرصت زندگی دوباره یافت.

رییس دادگستری میاندوآب ادامه داد: در این پرونده، فردی پدر خود را به قتل رسانده بود که پس از قطعی شدن حکم قصاص قاتل، با تلاش شبانه روزی اعضای شعبه ۱۲ شورای حل اختلاف زندان میاندوآب منجر به سازش و گذشت اولیای دم از قصاص قاتل شد.