با هدف تکریم مراجعین و تسریع در تردد ارباب رجوع به اماکن قضایی، سامانه الکترونیک تردد تحت عنوان «ساتا» در دادگستری استان یزد رونمایی و شروع به کار کرد.

با هدف تکریم مراجعین و تسریع در تردد ارباب رجوع به اماکن قضایی، سامانه الکترونیک تردد تحت عنوان «ساتا» در دادگستری استان یزد رونمایی و شروع به کار کرد.

با توجه به اینکه تردد به اماکن دارای طبقه بندی از جمله اماکن قضایی شرایط ویژه‌ای دارد، در پاره‌ای از اوقات تردد با کندی صورت گرفته و موجبات نارضایی مراجعین می‌گردید که با آغاز به کار این سامانه این مشکل مرتفع می‌گردد.
سامانه الکترونیک تردد ارباب رجوع “ساتا ” توسط کارشناسان حفاظت و اطلاعات دادگستری استان یزد طراحی و در معاونت آمار و فناوری اطلاعات آماده کار گردید.
در جهت حفظ شئون شغلی وکلا و کارشناسان و دیگر مرتبطین دستگاه قضایی و تسهیل در تردد این افراد طرح دیگری با عنوان ” کاردکس ” طراحی گردید که با همکاری روسای کانون‌های چهارگانه از این طرح نیز رونمایی شد.
باتوجه به اینکه هریک از این افراد به جهت شرایط کاری چندین بار در روز به اماکن قضایی تردد دارند لذا طرح کاردکس از طریق احراز هویت الکترونیک این افراد و تفکیک آن‌ها از دیگر مراجعین امکان دسترسی سریع به مجموعه‌های قضایی را فراهم آورده و از طرفی امکان سوء استفاده‌های احتمالی به نام این قشر را از افراد سودجو که گا‌ها با عناوین قلابی قصد حضور در مراجع قضایی دارند را سلب می‌نماید.