رییس دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه رویکرد دستگاه قضایی براساس برنامه‌های آموزش کیفی و پیگیری حقوق عامه است گفت: دستگاه قضایی و دانشگاه‌ها می‌توانند در آگاهی بخشی حقوقی به مردم موثر باشند.
در راستای آسیب شناسی و پیشگیری از جرائمی مانند سرقت، ضرب و جرح، نزاع دسته جمعی، قتل عمد و پدیده‌های اجتماعی نشستی در دانشگاه یاسوج، برگزار شد.
نگین تاجی در این نشست گفت:  یکی از سیاست های دستگاه قضایی که رییس  قوه قضاییه  نیز بر آن تاکید دارد  تحول است که یکی از زیربنا‌های این تحول، آموزش است.
رییس شورای قضایی استان کهگیلویه و بویر احمد افزود: رویکرد دستگاه قضایی براساس برنامه‌های آموزش کیفی و پیگیری حقوق عامه است.
نگین تاجی گفت: تغییر در شیوه آموزش رشته‌ حقوق لازم است بخش دوم وقتی است که علت اصلی و تشخیص ارکان دعوا وظیفه یک قاضی و وکیل است، چون وقتی علت اصلی دعوا را نمی‌داند پرونده‌ها را در وقت رسیدگی قرار می‌دهد تا راه حلی برای این پرونده پیدا کند، همین موجب اطاله دادرسی است.
مقام ارشد قضایی استان کهگیلویه و بویراحمد در ادامه اظهار کرد: آگاهی بخشی حقوقی به جامعه آن است که مردم از حقوقشان در دعاوی مطلع نیستند بنابراین دستگاه قضایی و دانشگاه‌ها می‌توانند در این زمینه در آگاهی بخشی حقوقی به مردم اقدام کنند.
وی گفت:در راستای پیشگیری از جرائم، همیشه قانونگذار به دنبال گسترش نهاد‌های سازشی و کانون‌های داوری و میانجیگری است.
نگین تاجی درخصوص عدم توفیق اصحاب دعوا در صلح و سازش در برخی پرونده، تصریح کرد: در دادرسی و میانجیگری، برخی از وکلاء در پرنده‌ها مانع سازش هستند، چرا؟ این یک آسیب است، چرا ممانعت می‌کنند؟ چون به دنبال صدور رای و دریافت حق الزحمه بیشتر از مؤکل خود هستند.

رییس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: در حقوق عامه یکی از مشکلاتی که مردم دارند دستگاه‌های اجرایی هستند. این دستگاه‌ها به موجب قوانینی که حفظ و صیانت از حقوق عامه را بر عهده دارد به هیچ وجه عمل نمی‌کنند و در صورت اجراء، با تأخیر عمل می‌کنند اگر ما به دنبال عدالت اجتماعی هستیم، یکی از ارکان آن این است که قانون به شکل صحیح و به موقع اجرا شود.

این مقام قضایی با بیان این نکته که، دستگاه‌های اجرایی به موجب قوانین خاص، مؤظف به صیانت و نگهداری از حقوق عامه هستند، عمل نمی‌کنند افزود: پرونده‌هایی قدیمی بخاطر آن که دستگاه اجرایی به موقع به وظایف قانونی خودشان عمل نکرده اند وجود دارد و هم هزینه برای مردم و هم هزینه برای دستگاه قضایی ایجاد کرده اند.
وی افزود: درکارگروهی که با حضور دستگاه‌های اجرایی در زمینه‌ حفاظت و صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی و بستر رودخانه‌ها تشکیل داده ایم، سازمان‌های متولی می‌دانند چگونه برای رفع تصرف از این منابع، اراضی ملی و رودخانه‌ها حرکت کنند.
رییس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویر احمد در ادامه با اظهار اینکه نظارت پذیری برای بردن آبروی مدیران نیست، افزود: به این نتیجه رسیدیم که کاربر فرهنگ نظارت پذیری را در دستور کار قرار دهیم، چون جا نیافتاده است.

نگین تاجی اظهار داشت: متأسفانه هنگامی که در این خصوص یک سازمان نظارتی وارد اداره‌ای می‌شود هزاران اتهام وارد می‌کنند ما نیاز به اصلاح ساختار‌ها داریم وقتی اصلاح شدند، نیاز به تشکیل پرونده قضایی نداریم.

وی  با بیان اینکه علیرغم اینکه استان دارای جنگل‌های زیادی است، اما از آن‌ها بهره‌برداری اقتصادی نمی‌شود افزود: در اراضی ملی و جنگل‌ها، در مباحث اقتصادی از آن‌ها استفاده نمی‌شود بعضی وقت‌ها به بهانه حفظ منابع طبیعی از کار‌های اقتصادی جلوگیری می‌شود در صورتی که در کشور‌های جهان با یک استراتژی می‌توان از جنگل‌ها برداری اقتصادی کرد.