حجت الاسلام والمسلمین بهرامی امروز و در دومین روز هفته قوه قضاییه از معاونت اجرای اسناد رسمی اداره کل ثبت استان تهران بازدید کرد.

حجت الاسلام والمسلمین بهرامی امروز و در دومین روز هفته قوه قضاییه از معاونت اجرای اسناد رسمی اداره کل ثبت استان تهران بازدید کرد.

رییس دیوان عدالت اداری در دیدار چهره به چهره با کارکنان این واحد ثبتی با شنیدن نقطه نظرات و دیدگاه‌های آنان گفت: آسیب شناسی برای پیشرفت در کار بسیار مهم است. با آسیب شناسی می‌توان دو موضوع حق مردم و تسریع در حق واقعی مردم را با سرعت بیشتری انجام داد.

وی در ادامه، با بیان اینکه رفع مشکلات مردم از اولویت دستگاه قضایی است، تصریح کرد: باید راه‌های رسیدگی سریعتر و دقیق‌تر به نیاز‌های مردم بررسی شود. همچنین در صورت وجود اشکال در شیوه نامه‌ها باید دستورالعمل‌ها اصلاح شود تا مردم سریعتر به حق خود برسند.

رییس دیوان عدالت اداری ادامه داد: مدیران باید فرصت شنیدن صحبت‌های کارکنان و افراد زیرمجموعه را ایجاد کنند و چه یسا افرادی دارای نظرات و دیدگاه‌هایی باشند که روسا و مدیران از آن بی اطلاع باشند.

در ادامه این بازدید حجت الاسلام والمسلمین بهرامی با تعدادی از مراجعه کنندگان به گفتگو پرداخت و پای صحبت‌های آنان نشست.

محمد نخعی، معاون مدیرکل اجرای اسناد رسمی استان تهران نیز در جریان این بازدید با بیان اینکه این سازمان از ۴ اداره کل تشکیل شده است، گفت: اداره اول اجرای اسناد رسمی تخلیه املاک مورد معامله و اجاره نامه رسمی، قبوض اقساطی، نیابت اجرایی شهرستان‌ها و آرای کمیسیون شهرداری‌ها را در برمی‌گیرد.

وی در ادامه با بیان اینکه اداره دوم اجرا که قرارداد‌های داخلی بانک هاموضوع ماده ١۵ قانون بانک‌ها را انجام می‌دهد، اظهار داشت: اداره سوم نیز اسناد رهنی و شرطی دارای وثیقه ملکی یا اتومبیل را در برمی‌گیرد و همچنین اداره چهارم مربوط به چک‌های برگشتی است.

وی در ادامه با بیان اینکه از ابتدای امسال تعداد ۵۲۵۰ پرونده ورودی داشته ایم که ۳۵۹۴ پرونده مختومه شده است، افزود: این در حالی است که این سازمان تنها ۱۳۰ نیرو دارد و متاسفانه از ساختمان مناسبی نیز برخوردار نیست که با مرتفع شدن دو مشکل ساختمان و تعداد نیرو می‌توان خدمات بهتر و سریعتری ارائه کرد.