رییس کل دادگستری تهران در سومین روز از هفته قوه قضاییه از شهرک صنعتی نصیرآباد بازدید کرد.

محمدجواد حشمتی مهذب رییس کل دادگستری تهران در سومین روز از هفته قوه قضاییه از شهرک صنعتی نصیرآباد بازدید کرد.

رییس کل دادگستری تهران از شهرک صنعتی نصیرآباد بازدید کرد

وی در ابتدای ورود از دو شرکت مجتمع صنایع بسته بندی روناک پروتئین و شرکت راک تهران تولید کننده‌ قفسه انبار و فروشگاه‌های زنجیره‌ای بازدید به عمل آورد.

رییس کل دادگستری تهران از شهرک صنعتی نصیرآباد بازدید کرد

رییس کل دادگستری استان تهران پس از حضور در جمع صنعتگران و سرمایه گذاران در سالن همایش‌های شهرک صنعتی نصیر آباد از شرکت یوژه هوایار محور نیز بازدید کرد.