تعدادی از مدیران دستگاه‌های مرتبط با ساخت و ساز در جوار پارک ملی گلستان به دادسرای گالیکش احضار شدند.

هادی هاشمیان، رییس کل دادگستری گلستان، گفت: دادستان گالیکش در ادامه مأموریتی که به وی برای بررسی موضوع ساخت و ساز‌ها در شهرک افرا – که محیط زیست استان ادعا می‌کند بخش‌هایی از آن در محدوده پارک ملی گلستان است – تفویض شده، تعدادی از مدیران مرتبط با این ساخت و ساز‌ها را به دادسرای گالیکش احضار کرد.

وی ادامه داد: نحوه الحاق به بافت شهرک افرا به روستای تنگراه با وجود فاصله زیاد از روستا، چگونگی واگذاری اراضی به مالکان و سابقه ساخت و ساز‌ها در شهرک از جمله مواردی بود که از این افراد درباره آن تحقیق شد.

هاشمیان ادامه داد: دادستان گالیکش در بازدید میدانی از شهرک افرا با حضور مدیران محیط زیست، ساخت و ساز‌ها و محدوده شهرک را از نزدیک بررسی کرد.

سیدسعید جباری دادستان گالیکش هم گفت: در نامه‌های جداگانه به دستگاه‌های ذیربط، توضیحاتی خواسته شده که قرار است تا یک ماه آینده پاسخ استعلام‌ها به دادستانی ارائه شود.

ساخت و ساز در شهرک افرا که گفته می‌شود بخش‌هایی از آن در محدوده جنگل گلستان است در دستور کار شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان قرار گرفت و سبب شد رییس کل دادگستری گلستان با صدور دستور ویژه دادستان گالیکش را مامور بررسی موضوع ساخت و ساز کنار پارک ملی گلستان کرد.

جنگل گلستان قدیمی‌ترین پارک ملی ثبت شده در کشور ایران است و به دلیل تنوع گونه‌های گیاهی و جانوری به عنوان ذخیره‌گاه زیست‌کره در میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده‌است.