سخنگوی تعزیرات حکومتی با ابیان اینکه شاهد گرانفروشی در برخی کالا‌ها از جمله لبنیات هستیم تاکید کرد: سازمان حمایت باید افزایش قیمت کالا‌ها را اعلام کند.

سید یاسر رایگانی درباره افزایش قیمت کالا های اساسی گفت: متأسفانه ابتدای هر سال شاهد یکسری افزایش قیمت‌های تحمیلی از سوی کارخانجات هستیم که موجب نارضایتی مردم می‌شود. متولیان امر در سازمان حمایت باید از همان ابتدای سال افزایش قیمت قانونی را اعلام کنند تا تولیدکننده و مصرف‌کننده تکلیف خود را بدانند اما الان وضعیت طوری است که اول افزایش قیمت از سوی تولیدکنندگان انجام می‌شود بعد درباره آن حرف می‌زنند،دعوا می‌کنند و در نهایت توافق می‌کنند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: از نگاه ما وضعیت فعلی گرانفروشی است و گزارش‌های تخلف باید از سوی دستگاه‌ها مسئول ارسال شود. اما از سوی سازمان حمایت به عنوان تخلف به ما ارجاع نشده است.