بر اساس قانون سقط عملی مجرمانه است و قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده است.

سقط جنین جرم است و ممکن است نوعی جنایت به حساب آید.

بر اساس قانون اگر مادر موجب سقط جنین شده باشد، دیه‌ جنین را باید به پدر و در صورت نبود پدر به سایر ورثه بپردازد و اگر پدر موجب سقط جنین شده باشد، دیه را باید به مادر بدهد و در صورتی که شخص دیگری مسبب سقط باشد باید دیه را به پدر و مادر بدهد.

در ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی آمده است که هر کس عالماً و عامداً به واسطه‌ ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه، به تحمل یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.

همچنین بر اساس قانون درخواست صدور مجوز سقط جنین تنها زمانی پذیرفته می‌شود که برای درمان باشد و قبل از چهار ماهگی جنین زوجین درخواست داده باشند و با معرفی‌نامه پزشک نتایج آزمایشات پزشکی به اداره کل پزشکی قانونی استان تقدیم شده باشد، پس از تأیید درخواست سقط امکان پذیر است.

در چه صورتی سقط جنین مشروعیت دارد؟

البته بر اساس قانون در مواردی سقط جنین مشروعیت دارد و بنا به درخواست زوجین این امکان وجود دارد.

در مرحله قبل از دمیدن روح اگر ادامه حاملگی برای مادر زیان آور باشد و باعث سختی و مشقت او شود و سلامتی او را در خطر اندازد، در اینجا حرج مجوز اسقاط جنین قرار می‌گیرد. اینکه چه کسی باید این حرج را تشخیص دهد، در درجه اول به عهده خود مادر است که در شرایط بارداری قرار دارد و در صورت عدم امکان تشخیص از جانب وی، این امر به عهده کارشناس امر قرار داده می‌شود.

بر اساس قانون بعد از دمیدن روح مجوزی برای اسقاط جنین وجود ندارد، زیرا در صورت دمیده شدن روح در جنین او در حکم یک انسان است که با اسقاط وی اقدام به قتل او کرده اند.

سال۱۳۸۴ قانونی به نام سقط درمانی به تصویب رسید که بر اساس آن سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است و بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد، قبل از ولوج روح (چهار ماه) با رضایت زن مجاز است و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود.

دیه سقط جنین چقدر است؟

در صورتی که سقط جنین غیر قانونی باشد، علاوه بر مجازات حبس، دیه هم برای آن در نظر گرفته شده است.

نطفه‌ای که در رحم مستقر شده است، دو صدم دیه کامل، علقه که در آن جنین به صورت خون بسته در می‌آید، چهار صدم دیه کامل، مضغه که در آن جنین به صورت توده گوشتی در می‌آید، شش صدم دیه کامل است.

همچنین عظام که در آن جنین به صورت استخوان در آمده لکن هنوز گوشت روییده نشده است، هشت صدم دیه کامل، جنینی که گوشت و استخوان بندی آن تمام شده، اما در آن روح دمیده نشده است، یک دهم دیه کامل است.

دیه سقط جنینی که روح در آن دمیده شده در صورتی که جنین پسر باشد، دیه کامل و اگر دختر باشد نصف دیه کامل و در صورتی که مشتبه باشد سه چهارم دیه کامل است.

هرگاه در اثر جنایت بر مادر، جنین از بین برود، علاوه بر دیه یا ارش جنایت بر مادر، دیه جنین نیز در هر مرحله از رشد که باشد پرداخت می‌شود.

زمانی که زنی جنین خود را در هر مرحله‌ای که باشد، به عمد یا شبه عمد از بین ببرد، دیه جنین توسط او پرداخت خواهد شد و اگر با خطای محض از بین ببرد، عاقله‌ مادر دیه را پرداخت می‌کند.

در صورتی که جنینی که بقای آن برای مادر خطر جانی دارد، به منظور حفظ نفس مادر سقط شود، دیه ثابت نمی‌شود و هرگاه چند جنین در یک رحم باشند، سقط هر یک از آن‌ها دیه جداگانه دارد.