رییس قوه قضاییه در هفدهمین سفر استانی خود، در رأس یک هیأت عالی‌رتبه قضایی سوم مهر ماه به اردبیل سفر کرد.

آیت الله رئیسی در جلسه احیاء حقوق عامه در حوزه خصوصی سازی کشت و صنعت مغان: بعنوان رییس دستگاه قضا از هیات داوری خصوصی سازی می خواهم تحت تاثیر فشار هیچ مقامی قرا ر نگیرد و بر عدل و حق در مورد این واگذاری رای صادر کند.