شعبه شورای حل اختلاف، ویژه حل اختلافات حقوقی و مالی واحد‌های تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی استان چهارمحال و بختیاری افتتاح شد.
با حضور کرم شیخ پور، معاون قضایی رییس کل دادگستری و رییس شورا‌های حل اختلاف استان چهارمحال و بختیاری آیین افتتاح شعبه شورای حل اختلاف، ویژه حل اختلافات حقوقی و مالی واحد‌های تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی استان چهارمحال و بختیاری برگزارشد.

در این آیین شیخ پور در سخنانی هدف از راه اندازی شعبه شورای حل اختلاف اتاق بازرگانی را کاستن از حجم پرونده‌های مرتبط در دادگستری و رسیدگی سریع به دعاوی عنوان و اظهار کرد: در دین مبین اسلام همواره به صلح و سازش و میانجیگری بین مسلمان سفارش شده و این مهم از تأکیدات مقام معظم رهبری نیز است.

وی افزود: بر این مبنا در سالی که به عنوان جهش تولید نامگذاری شده، دستگاه قضایی استان چهارمحال و بختیاری در اقدامی جهادی شعبه‌ای را جهت حل اختلافات مالی و حقوقی در محل ساختمان اتاق بازرگانی استان چهارمحال و بختیاری افتتاح تا ضمن استفاده از نظرات و تجربیات اساتید برجسته در این حوزه به صورت تخصصی نسبت به اصلاح ذات البین و رفع اختلافات اقدام کند.