رییس دفتر ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به تشکیل شورای اطلاع رسانی این سازمان، گفت: مقرر شد در اسرع وقت تهیه پیش نویس دستورالعمل شورای اطلاع رسانی از سوی رییس دفتر ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک تهیه و برای تصویب نهایی به ریاست این سازمان ارائه شود.

مهدی بهادر در پاسخ به سئوالی در مورد تشکیل شورای اطلاع رسانی سازمان ثبت اسناد و املاک، اظهار کرد: این پیشنهاد در جلسه اخیر شورای معاونین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که به منظور تنظیم سازوکار اجرایی برنامه‌های بزرگداشت هفته قوه قضاییه برگزار شد، مطرح و تصویب شد.

وی با بیان اینکه این شورا باید با کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی ایجاد شود، گفت: ضروری است در این شورا کارگروه‌هایی با عناوین مختلفی همچون ثبت شرکت‌ها، مالکیت و کاداستر و … به صورت تخصصی فعال شود و موضوعات را پیگیری نماید.

رییس دفتر ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تبیین اهمیت تشکیل شورای اطلاع رسانی پرداخت و موضوعاتی از قبیل شفافیت در مسائل و موضوعات، جلوگیری از ایجاد شایعه و پاسخگویی بهنگام به شایعات، اطلاع رسانی در مورد عملکرد و فعالیت‌ها، آشنایی مردم با وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک و تکریم و پاسخگویی شایسته تر به مراجعان را در این زمینه مورد اشاره قرار داد.

وی خاطرنشان کرد: مقرر شد در اسرع وقت تهیه پیش نویس دستورالعمل شورای اطلاع رسانی از سوی رییس دفتر ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک تهیه و برای تصویب نهایی به ریاست این سازمان ارائه شود.

  • منبع خبر : میزان