با شیوع ویروس کرونا و به منظور جلوگیری از تجمع افراد، ملاقات‌های مردمی در دادگستری استان کرمانشاه از یک روز معین (دوشنبه ها) به روز‌های مختلف در طول هفته تغییر یافته است.
با شیوع ویروس کرونا و به منظور جلوگیری از تجمع افراد، ملاقات‌های مردمی در دادگستری استان کرمانشاه از یک روز معین (دوشنبه ها) به روز‌های مختلف در طول هفته تغییر یافته است.

توسلی زاده رییس کل دادگستری استان کرمانشاه با بیان مطلب فوق گفت: این شیوه سبب شده است در طول هفته افراد بیشتری را ملاقات کنیم و نیز از تجمع افراد در یک روز خاص جلوگیری می‌کند.

وی تصریح کرد: با این شیوه و با توجه به شیوع کرونا که استان کرمانشاه غالبا در وضعیت قرمز بوده است، ماهیانه بالغ بر ۲۵۰۰ نفر با بنده و سایر معاونین دیدار می‌کنند و مسائل قضایی خود را مطرح می‌نمایند.

رییس کل دادگستری استان کرمانشاه یادآور شد: علاوه بر فراهم نمودن شرایط فوق با اختصاص یک خط تلفن مستقیم (۰۸۳۳۸۲۱۱۱۷۰) به هم استانی‌های محترم و انتخاب احدی از همکاران برای این کار و با طراحی فرم‌های مخصوص، مردم با بیان و ارسال مشکلات خود و گزارش آن به بنده و صدور دستور مقتضی، تمام مراحل رسیدگی و اعلام نتیجه به فرد توسط دادگستری صورت می‌گیرد.

این مقام قضایی خاطرنشان ساخت: معتقدیم درب اتاق ما اعم از قضات و کارمند باید به روی مردم باز باشد و مردم بی هیچ واسطه‌ای مشکلات خود را با ما در میان بگذارند و ما موظف به رفع مشکلات آن‌ها هستیم.