احکام جدید افزایش حقوق بازنشستگان کارکنان اداری قوه قضاییه (همسان سازی) توسط صندوق بازنشستگی کشوری صادر گردیده است.

احکام جدید افزایش حقوق بازنشستگان کارکنان اداری قوه قضاییه (همسان سازی) توسط صندوق بازنشستگی کشوری صادر گردیده است.

بدینوسیله به اطلاع می‌رساند، بنابر اعلام اداره کل امور اداری و کارگزینی کارکنان اداری قوه قضاییه، احکام جدید افزایش حقوق بازنشستگان کارکنان اداری قوه قضاییه (همسان سازی) توسط صندوق بازنشستگی کشوری به تاریخ اجرای ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ صادر گردیده است.

احکام مزبور در سایت صندوق به نشانی www.cspf.ir و همچنین نرم افزار جامع خاتم (سامانه هوشمند بازنشستگی) قابل مشاهده است.

درخصوص افزایش حقوق بازنشستگان اداری قوه قضاییه که مشترک صندوق تامین اجتماعی می‌باشند، متعاقباً از طریق مدیرعامل صندوق مزبور اطلاع رسانی خواهد شد.